Skip to content
En grupp med glada senior som tränar på ett utegym från Omnigym med justerbara vikter
Omnigym Sverige2024-apr-05 16:15:501 min read

Äldres hälsa i fokus: Utegym anpassade för seniorer

Äldres hälsa i fokus: Utegym anpassade för seniorer

Med tanke på betydelsen av hälsa och välbefinnande presenterar vi vår seniorträningsutrustning, specifikt utformad för att främja styrketräning med justerbara vikter. Vårt främsta mål är att erbjuda äldre en möjlighet att engagera sig i kvalitativ styrketräning för att stärka skelettet och förbättra deras övergripande hälsa.

Vi är väl medvetna om riskerna med inaktivitet, som kan leda till förlust av muskelmassa och benstyrka, ökande risken för skador och fall. Därför har vi skapat ett brett utbud av utomhusträningsutrustning som är skonsam men effektiv för äldre individer, med fokus på säkerhet och resultat i styrketräning.

Vi är stolta över att vara en aktiv del av det spännande forskningsprojektet Happy Senior, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Mörbylånga kommun och Omnigym. Projektet leddes av lektor Peter Pagels och universitetsadjunkt Thony Ragnarsson. Genom detta projekt studeras effekterna av regelbunden styrketräning för personer över 65 år på ett utomhusgym. Projektet strävar efter att förstå både de fysiska och mentala hälsoeffekterna av träningen för äldre vuxna. På webinaret Happy Senior berättar de mer. 

Vår övertygelse är att styrketräning bör vara tillgänglig för alla åldersgrupper. Därför är vår utrustning utformad för att passa alla och uppmuntrar till en livslångt engagemang för fysisk aktivitet och hälsa, oavsett ålder.

DSC_0999

Utformningen av utegym för äldre är av yttersta vikt för att främja deras deltagande och välbefinnande. Vi på Omnigym lägger stor vikt vid att skapa en trygg och tillgänglig träningsmiljö som uppmuntrar till regelbunden aktivitet och socialt samspel. 

Genom att placera utomhusträningsutrustningen i närheten av äldreboenden kan vi underlätta tillgången till träning för seniorer. Att ha ett gym i närheten av bostaden minskar avståndet och ökar sannolikheten för att äldre vuxna ska delta i fysisk aktivitet regelbundet. Det främjar också en känsla av gemenskap och samhörighet bland de boende när de delar upplevelsen av att träna tillsammans.

Vår utrustning är utformad med hänsyn till äldres behov och fysiska förmåga. Vi strävar efter att skapa en säker och användarvänlig miljö där seniorer kan träna effektivt och utan risk för skador. Genom att integrera utegym i närområdet för äldreboenden kan vi bidra till att främja en aktiv och hälsosam livsstil bland de boende och därigenom förbättra deras livskvalitet och välbefinnande.

 

KOMMENTARER

RELATERADE ARTIKLAR