Skip to content
Öland utegym
Omnigym Sverige2023-jun-01 10:38:41< 1 min read

LINNÉUNIVERSITETET: Happy Senior

Vi är mycket stolta över att kunna presentera det spännande projektet Happy Senior, som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Mörbylånga kommun och Omnigym. Happy Senior är ett forskningsprojekt som har som mål att studera förändringar i muskelfunktion hos personer över 65 år genom regelbunden styrketräning på ett utomhusgym. Projektet syftar också till att undersöka de upplevda psykiska och sociala hälsoeffekterna som träningen kan ha på äldre personer.

FB_IMG_1684846580814

Studiens metod innefattar en randomiserad kontrollerad interventionsstudie som pågår i 24 veckor. Deltagarna delas in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionen består av regelbunden, progressiv och handled styrketräning på utomhusgym, och olika träningsgrupper bildas beroende på träningsdos. Under de inledande veckorna får deltagarna instruktioner och handledning av personliga tränare, och sedan följer de individuellt anpassade träningsprogram baserade på deras framsteg och kapacitet. Datainsamling görs före och efter interventionen för att jämföra resultaten.

Studien har som mål att öka kunskapen om hälsopromotiv styrketräning för äldre människor över 65 år. Genom att undersöka effekterna av styrketräning och träningsdos på äldre personer hoppas studien bidra till bättre riktlinjer och rekommendationer för träning inom denna åldersgrupp. Vi ser fram emot att följa resultaten! 

FB_IMG_1684846742789

 

KOMMENTARER

RELATERADE ARTIKLAR